BANNER DU AN

  • Bạt HDPE che máy phát điện cho dự án Flora Fuji (tập đoàn Nam Long)

  • Đăng ngày 17-02-2020 04:21:07 PM - 2199 Lượt xem
  • Mã: S000236
  • Địa điểm: Quận 9, TP. HCM
    Thời gian hoàn thành: 2019


Bạt HDPE che máy phát điện cho dự án Flora Fuji (tập đoàn Nam Long)

Cùng loại