bat 2

 

  • Bộ bàn ghế sofa mây TN-SFM-2161

  • Post on 18-08-2020 10:46:03 AM - 1878 Views
  • Product code: S000259
  • Price: 0

  • Bộ bàn ghế mây gồm 1 ghế dài 3 người ngồi, 2 ghế đơn, 1 bàn chính và 1 bàn phụ


KÍCH THƯỚC

Ghế đơn: 91 * 84 * 76cm

Ghế dài ba người: 200 * 84 * 76cm

Bàn cà phê lớn: 120 * 75 * 44cm

Bàn phụ: 60 * 60 * 60cm

Products in this Category