bat 2

 

Bạt che cánh quạt góc 360

Bạt che cánh quạt góc 360 độ hay còn gọi là dù che không chỉ tạo bóng râm mà còn trở thành...

Bạt che cánh quạt góc 270

Bạt che cánh quạt góc 270 độ phù hợp che bóng cho những vị trí mép tường. Ở những vị trí...

Bạt che cánh quạt góc 180 độ

Bạt che cánh quạt góc 180 độ phù hợp che bóng cho những vị trí góc rộng, nằm trên mặt...

Bạt che cánh quạt góc 90 độ

Bạt che cánh quạt góc 90 độ phù hợp che bóng cho những vị trí góc hẹp. Những vị trí góc...