Nệm không khí
Post on 30-12-2016 At 05:07'- 2582 Views
Price: 0

Nệm không khí với chất liệu lớp bọc bằng bạt, thích hợp cho các hoạt động thể thao leo trẻo hoặc nhảy, khiến người chơi có khả năng bị rớt từ trên cao xuống.